Do-san [ tosan ] 도산

Tosan byl pseudonym korejského vlastence An Čchang-ho (Ahn Chang-ho, 1876–1938). Celkem 24 pohybů představuje celý jeho život, který věnoval podpoře vzdělání v Koreji a protijaponskému osvobozeneckému hnutí za nezávislost.

Abychom pochopili skutečný historický význam An Čchang-hoa, musíme si uvědomit situaci v Koreji během japonské okupace (1904–1945). Japonsko se totiž rozhodlo úplně Koreu zničit — včetně kultury, historie a vzdělání — a vytvořit z Koreje další Japonsko.

An se narodil v roce 1878 v Kangso v provincii Pyeongan, v dnešních dnech Jižní Pyongan v Severní Koreji. V roce 1896 se An přestěhoval do Soulu a začal navštěvovat Gusae Hakdang, misionářskou školy. Během čtyř let se obrátil na křesťanství.

Stejně jako mnoho jiných Korejců emigroval ještě před okupací do USA, kde organizoval skupiny krajanů. V roce 1907 se do Koreje vrátil a spolupracoval na založení školy Taesong. Ta měla poskytnout mladým lidem základní vzdělání založené na národní hrdosti. Škola byla, stejně jako téměř všechny ostatní, zanedlouho zrušena a zakázána. Když se po skončení první světové války vrátil An Čchang-ho do USA, prostřednictvím krajanských organizací získal podporu prezidenta W. Wilsona pro vyhlášení nezávislosti Koreje. Také díky tomu bylo možné založit v roce 1919 exilovou korejskou vládu, která organizovala protijaponský odboj.

V roce 1902, An přišel do San Franciska s manželkou Helenou s cílem získat lepší vzdělání. Během života v Kalifornii byl svědkem pouličního boje dvou Korejců kvůli prodeji rašeliny. An byl rozčilen touto ukázkou nevychovanosti svých krajanů v zahraničí a začal s reformou místní korejskou etnickou skupinou, čímž se stal jedním z prvních představitelů “Korejského-americké komunity”. V roce 1903 založil “Společnost přátel” (Friendship Society), první korejskou organizaci v kontinentálních Spojených státech. V roce 1906 založil “Společnost vzájemné pomoci” (Mutual Assistance Society – MAS). MAS se nakonec sloučil s “United Korean Society” na Havaji a vzniká tak “Korejská národní asociace” (Korean National Association – ), oficiální zástupce Korejců ve Spojených státech až do konce druhé světové války.

Mnozí považují Ana Čhang-hoa za jednoho z klíčových morálních a filozofických vůdců Koreje v průběhu 20. století. V chaosu těsně před a během japonské okupace Koreje dbal na mravní a duchovní obnovu korejského lidu prostřednictvím vzdělávání jako jednu z důležitých komponent v jejich boji za nezávislost.

V roce 1938 japonské úřady zatkly Ana, ale kvůli těžké nemoci byl na kouci propuštěn a převezen do Kyungsungské fakultní nemocnice, kde 10. března 1938 zemřel. V Soulu mu na počest postavili pamětní park a halu. Další pomník na jeho počest byl postaven v centru Riverside v Kalifornii.

Sestava obsahuje kromě nových technik nové prvky.

Prvním z nich je otočka o 180 stupňů na místě, tzv. gujari dolgi. Osa postoje tu zůstává přibližně stejná, i tělo zůstává v podstatě na místě. Přešlápnutí do osy postoje a vlastní otočka jsou dva pohyby, které se cvičí se stejným rytmem  jako zbytek sestavy. Při vlastní otočce se rovněž využije pohyb těla nahoru-dolů.
Podotkněme, že otočka o 180 stupňů, která byla např. v Chon-ji, v sobě vlastně zahrnovala krok, a proto se jí říká  jinak — omgyo didimyo dolgi [omgjo tidimjo tolgi].

Druhým novým prvkem je vyproštění z úchopu po technice 6, gunnun so sun sonkut tulgi (vpich). Vyproštění zachovává postoj, a proto je o to obtížnější soustředit veškerou sílu do pohybu “chycené” přední ruky.  Je třeba do něj zapojit nejen svaly ruky, ale zejména i boků.

Třetím prvkem je otočka o 360 stupňů z vyproštění do techniky 7, gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi. Opět platí, že otočku nelze uspěchat, což je typická začátečnická chyba.

Čtvrtá novinka je otočka do směru, který je šikmý k ose sestavy. Jelikož pak v tomto směru provádíme další techniky, je důležité úhel správně odhadnout. Při špatném odhadu totiž sestava neskončí tam, kde začala. Na druhou stranu řečeno, stává-li se vám, že končíte před počátačním bodem, nebo končíte za ním, bývá příčina právě v špatném úhlu postojů kombinace technik hechyo makgi — apcha busigi — ap joomuk jirugi.

Posledním novým prvkem je provedení dvou technik v rychlém sledu, konkrétně technik gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi a gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi. Obě techniky jsou plnohodnotné, tj. každá má samostatný nádech-výdech a pohyb  těla nahoru-dolů. Jejich provedení ale má být výrazně rychlejší, než je rytmus zbytku sestavy.