Členské příspěvky

Členský příspěvek lze hradit bezhotovostně, a to ve prospěch bankovního účtu školy Taekwon-Do ITF KANGSONG, z.s.
Výše členského příspěvku je od září 2022 stanovena na 400/měsíčně.
Nezapomeňte
zasílat měsíční členské příspěvky vždy do 15. dne daného měsíce.