Dan-gun [ tangun ] 단군

Sestava je pojmenována po svatém Tangunovi, který podle legendy založil v roce 2333 př. n. l. Koreu. Tul má 21 technik.

Pověst o Tangunovi se vyskytuje v mnoha obměnách.  V jedné z nich Hwan-ung, syn vládce nebes Hwan-ina, sestoupil poblíž jezera Chon-ji na Zemi, aby pomohl lidem.  Usadil se na Korejském poloostrově, kde zanedlouho zavládl mezi lidmi mír a pořádek. To se zalíbilo i zvířatům.Jednoho dne navštívili Hwan-unga tygr a medvědice. Chtěli se stát lidmi za cenu jakéhokoliv úsilí nebo bolesti. Hwan-ung dal každému dvacet stroužků česneku a trs pelyňku. Pokud splní zkoušku – sto dní se skrývat ve tmě, modlit se a jíst jen darovaný česnek a pelyněk – stanou se lidmi. Pro prchlivého a netrpělivého tygra byla zkouška příliš náročná a po několika dnech ji vzdal. Medvědici naopak začala jednadvacátý den mizet srst. Když konečně uplynulo sto dní, stala se z ní krásná žena.

Medvědice-žena  byla šťastná a Hwanungovi uctívala. Nicméně postrádala manžela, a brzy posmutněla a začala se modlil pod stromem Sindansu , aby jí seslal dítě. Hwanung, pohnut jejími modlitbami, si ji vzal za manželku a brzy porodila syna, který byl pojmenován Tangun Wanggeom – Princ santalového stromu.

Hwan-ung ji pojmenoval Ung-njo a oženil se s ní. Jejich syn, Tangun, založil roku 2333 př.n.l. království Kočoson, první stát na Korejském poloostrově, a tak je považován za praotce Koreje.

Vědci dnes nahlížejí na legendu jako na odraz uctívání slunce a totem-ismus běžných v původních nábeženstvích Severní Asie. Medvěd se často nachází v původních mýtech Mandžuska a ruského Dálného východu. Legenda proto může ukazovat na vztahy mezi různými kmeny, které uctívaly slunce, medvěda a tygra.

Sestava Dan-gun obsahuje mimo nových technik nejméně dva nové prvky. Prvním z nich je samozřejmě  otočka o 270 stupňů před technikou gunnun so sang palmok makgi (blok dvěma předloktími) a před technikou niunja so sonkal kaunde yop taerigi (sek malíkovou hranou dlaně). Otočka se nesmí uspěchat, při výuce ja naopak žádoucí pomalý, plynulý pohyb.

Druhým novým prvkem je pokračující (continuous) pohyb v technikách 13 (gunnun so palmok najunde makgi) a 14 (gunnun so palmok chookyo makgi). Techniky se provádějí ve stejném tempu jako zbytek sestavy s minimální pauzou mezi sebou, každá s plnohodnotným pohybem trupu nahoru-dolů, ale pouze s jedním nádechem a dvěma výdechy. Obě techniky jsou ve stejném postoji, mezi technikami proto musí být uvolnění; pata zadní nohy se mírně zvedne ze země, aby na ni mohla dopadnout současně s druhou technikou.

Neobvykle pro vzory všechny údery v Tangunu jsou na horní pásmo symbolizující Tangunovo usazení na hoře.