LEGISLATIVA

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní informace


Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 účinnost od 28.5.2018, dosavadní zákon o ochraně osobních údajů pozbude téhož dne účinnosti. Zavádí novou právní úpravu ochrany osobních údajů na úrovni celé EU, jedním právním předpisem přímo účinným ve všech členských zemích. Učelem je posílení ochrany práv fyzických osob (subjektů osobních údajů) ve všech situacích, kdy dochází ke zpracovávání jejich osobních údajů a zároveň zvýšení odpovědnosti subjektů, které tyto údaje zpracovávají, a rozšíření jejich povinností (zejména v informační a bezpečnostní rovině)